Geldlening en BKR

Wat is de relatie ? Waar staat dit voor ?

bkrWaar lening voor staat zal iedereen wel duidelijk zijn, maar BKR? Het Bureau Krediet Registratie is een Nederlandse organisatie. In opdracht van banken en verstrekkers van consumptieve kredieten houdt het BKR zich bezig met de registratie van de kredieten.
Dit betreft zowel de registratie van het aangaan van de geldlening of het krediet. Maar ook het nagaan van de mate waarin mensen voldoen aan de betalingstermijnen.

Dat is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat alle aangesloten partijen hetzelfde willen weten. Namelijk of jij als potentiële klant wel voldoet aan je plichten. En dat betreft dan of jij consequent geld overmaakt naar de rekening van het bedrijf of de organisatie waar je de rekening of geldlening mee bent aangegaan.
Het verband tussen geldlening en BKR is nu waarschijnlijk al iets duidelijker.

Hoe werkt dit in de praktijk ?

BKROf je nu iets koopt op afbetaling, of een huurkoop afsluit: het wordt geregistreerd bij het BKR. Daarmee krijg je een codering; de zogenaamde BKR-codering.

94% van de Nederlanders heeft een dergelijke codering. Denk alleen al aan het aantal mensen dat een hypotheek heeft en je weet waarom het aantal mensen met een dergelijke codering zo groot is.
Daar schuilt ook niet het probleem in. Het probleem wordt veroorzaakt op het moment dat jij in gebreke blijft met het betalen van de termijnen van jouw geldlening.
Je krijgt dan een negatieve BKR-codering. Met een dergelijke codering is het lastig om een lening af te sluiten. Je zal dan op zoek moeten naar alternatieven zoals verstrekkers die geen BKR controle uitvoeren bijvoorbeeld.